top of page

SALGSBETINGELSER

Kjøp på våre nettsider er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, utarbeidet av Forbrukertilsynet. For mer informasjon se forbrukertilsynet.no

Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader om ikke annet er oppgitt eller avtalt. 

Betaling

Ved betaling med kredittkort eller debetkort reserveres kjøpesummen på kortet ved bestilling og belastes når varene sendes fra oss. Ved avtale om betaling med faktura blir fakturaen utstedt og sendt kjøper på e-mail når varene sendes fra oss, om ikke annet er avtalt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minst 10 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering

Elm designkollektiv sender alle varer med Posten uten unødvendig opphold, om ikke annet er avtalt. Kostnad for frakt regnes ut i kassen og betales av kjøper hvis ikke annet er oppgitt eller avtalt.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når varen er mottatt.

Angrerett

Ved kjøp av varer uten personlig tilpasning, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må da gi skriftlig melding på e-mail: hallo@elmdesign.no eller ved innsending av angrerettskjema om bruk av angreretten innen 14 dager fra dagen etter varen er mottatt. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren i opprinnelig stand uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Elm designkollektiv tilbakebetaler kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold etter varene er mottatt i retur fra kjøper i opprinnelig stand. 

Ved kjøp av varer med personlig tilpasning kan kjøper kun angre kjøpet før Elm designkollektiv har påbegynt tilpasningen, som avtaltes med kjøper. Dersom kjøper ønsker å angre kjøpet etter påbegynt tilpasning, vil kun deler av kjøpesummen tilbakebetales i forhold til hvor mye arbeid som allerede er utført. Hvis det er avtalt betaling med faktura, vil det kun faktureres for arbeid som allerede er utført. Kjøpet kan ikke angres etter produksjon av varer med personlig tilpasning er igangsatt. Produksjon igangsettes kun etter godkjenning fra kjøper. Kjøper er ansvarlig for å sjekke at tilsendt korrektur er fri for feil før godkjenning. 

Mangler/feil ved varen

Hvis det foreligger en mangel/feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, gi Elm designkollektiv skriftlig melding på e-mail hallo@elmdesign.no. Produksjon av varer med personlig tilpasning igangsettes kun etter godkjenning fra kjøper. Kjøper er ansvarlig for å sjekke at korrektur som sendes fra Elm deshgnkollektiv er fri for feil før den godkjennes for produksjon. Dersom mottatt vare har mangler/feil som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøper kreve omlevering eller prisavslag.

Kjøpers mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Elm designkollektiv kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

bottom of page